Patienttilfredshedsundersøgelse:

I November  måned 2014 gennemførte vi en Patienttilfredsundersøgelse i klinikken.

Både Jeg takker for alle jeres besvarelser.

På dette link patienttilfredshedsundersøgelse kan du se hele undersøgelsens resultat

Vi opfordrer dig til at læse undersøgelsen.

På bagrund af jeres gode råd og kommentarer har vi valgt at arbejde med følgende områder i den kommende periode.

1) Diskretion.  Venteværelset er lydt. Derfor er  Margrethe nu fast ind i sit konsultationslokale så der kan tales diskret i telefon. Det betyder, at kontakt til sygeplejersken bedst sker telefonisk eller via mail. Alternativt beder vi dig tage plads i venteværelset til sygeplejersken har mulighed for at tale med dig. Margrethe tjekker venteværelset med mellemrum, så ingen bliver overset.

2) Der er lydt i klinikken. Vi vil derfor arbejde med generel lydisolering. Til at begynde med vil vi afspille diskret musik i venteværelset.

3) Der vil, når en eventuel konflikt på lægeområdet forhåbentlig bliver afblæst, blive foretaget en generel modernisering af klinikken.