Kvalitetssikring:

Til mine patienter

Det næste år vil jeg gennemføre et projekt i klinikken. Projektet skal sikre kvaliteten af de sundhedsydelser vi tilbyder i almen praksis, samt jeres oplevelse af at være patient i min praksis. I projektet samarbejder jeg med professionelle, som arbejder med kvalitetssikring.
Som patient vil I kunne opleve følgende mens projektet kører:

- Der vil af og til være nye ansigter i klinikken. Det er mine samarbejdspartnere, der er i gang med at gøre arbejdsgangene i klinikken endnu bedre.
Det vil fortsat være min sygeplejerske Margrethe og jeg som varetager klinikkens arbejde med patienterne.

Jeg glæder mig til at dele den højere kvalitet i vores arbejde med jer.

Venligst

Lars Ytte

 

Patientilfredshedsundersøgelse

Først på året gennemførte vi en undersøgelse af patienternes tilfredshed med klinikken:

Vi takker mange gange for jeres deltagelse. Undersøgelsen har givet os nogle rigtig gode tilbagemeldinger, som vi har bearbejdet. På siden ”patienttilfredshedsundersøgelse” kan du læse om resultatet, og den konsekvens jeres besvarelser vil have for klinikkens daglige drift.